+ Vườn Quốc gia Bái Tử Long
+ Hang Soi Nhụ
+ Di chỉ tuyển mộ thời Hán tại thôn Đá Bạc
+ Hệ thống các bến bãi thương cảng cổ Vân Đồn: bến Cái Làng, bến Cống Cái, bến Con Quy, bến Cái Cổng, bến Cống Yên, bến Cống Hẹp, bến Gạo Rang… và bến Cống Đông
+ Đình, chùa,miếu làng Quan Lạn
+ Biển Minh Châu
+ Biển Quan Lạn
+ Biển Sơn Hào
+ Biển Việt Mỹ
+ Chùa Cái Bầu
+ Đảo Ngọc Vừng
+ Đảo Ba Mùn

Xem thêm dịch vụ liên quan: taxi sân bay nội bài vân đồn