Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể thực hiện một số thủ thuật đơn giản như là kết nối lại AirPods với thiết bị, khởi động lại thiết bị của bạn hoặc đảm bảo rằng AirPods của bạn đã được cập nhật phiên bản mới nhất. Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, bạn có thể thử đặt lại cài đặt mạng của thiết bị hoặc liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng của Apple để được hỗ trợ.

Xem thêm: https://twitter.com/chuyentinhoc/status/1636566617957232640