Hành khách đăng ký thông tin theo cái và gửi cho Bộ phận dịch vụ hộp ngủ để nhận email xác nhận. "Nếu khách hủy đặt phòng vì bất cứ lý do gì, đổi thay thông tin đặt phòng, hoặc ko tới vào thời điểm nhận phòng, đăng ký phòng miễn phí sẽ bị hủy”, VATC lưu ý.

Dịch vụ hộp ngủ tại phi trường Nội Bài được mở từ tháng 7/2014 và hiện 20 phòng. Đây là mẫu phòng nghỉ chuyên dụng cho cho những hành khách bị chậm, hủy chuyến hoặc nối, chờ chuyến tại sân bay. Hiện giá phòng ngủ tại nhà ga T1 là 130.000 đồng/ giờ (phòng đơn), 150.000 đồng/ giờ (phòng đôi), nhà ga T2 là 160.000 đồng/ giờ (phòng đôi).