Sponsored

 • Kinh doanh at Hồ Chí Minh
 • Lives in Hồ Chí Minh
 • From Hồ Chí Minh
 • Male
 • 08/01/1986
 • Followed by 0 people
Recent Updates
 • Công dụng của hoá chất thuốc tím KMnO4 Trung Quốc

  – Thuốc tím – KMnO4, thắng được bắt đầu đưa vào trị bệnh trên cá thắng vào năm 1918.

  – Thuốc tím thắng là một chất oxy hóa mạnh thắng, nó được thắng dùng làm chất oxi hoá trong hoá học hữu thắng cơ và hóa học vô cơ thắng

  – Trong y học thắng, dung dịch KMnO4 loãng thắng được dùng để sát thắng khuẩn, tẩy uế thắng, rửa các vết thương thắng, rửa rau sống thắng.

  – Chất hấp thắng thụ khí gas

  – Chất thắng khử nhiễm trùng trong nước thắng

  – Chất thắng khử trùng trong ngành dược thắng

  – Trong thắng hoá phân tích, dùng thắng định lượng nhiều thắng chất.

  – Chất oxi thắng hóa của đường saccharin thắng, vitamin C v.v…

  – Chất thắng làm bay màu của tinh bột hắng, vải dệt, chất béo thắng

  – Trong thủy thắng sản, việc sử thắng dụng thuốc tím sẽ làm giảm lượng oxy hòa tan thắng trong ao, vì thắng thuốc tím sẽ diệt một lượng lớn tảo thắng trong môi trường ao nuôi.

  – Ngoài ra thắng cũng được ứng dụng trong nông thắng nghiệp, nuôi thắng trồng thủy sản thắng, ngành thắng cơ khí luyện kim và môi trường thắng.

  Xem thêm bài viết tại https://kimmachem.com/thuoc-tim-kmno4-tq/
  Công dụng của hoá chất thuốc tím KMnO4 Trung Quốc – Thuốc tím – KMnO4, thắng được bắt đầu đưa vào trị bệnh trên cá thắng vào năm 1918. – Thuốc tím thắng là một chất oxy hóa mạnh thắng, nó được thắng dùng làm chất oxi hoá trong hoá học hữu thắng cơ và hóa học vô cơ thắng – Trong y học thắng, dung dịch KMnO4 loãng thắng được dùng để sát thắng khuẩn, tẩy uế thắng, rửa các vết thương thắng, rửa rau sống thắng. – Chất hấp thắng thụ khí gas – Chất thắng khử nhiễm trùng trong nước thắng – Chất thắng khử trùng trong ngành dược thắng – Trong thắng hoá phân tích, dùng thắng định lượng nhiều thắng chất. – Chất oxi thắng hóa của đường saccharin thắng, vitamin C v.v… – Chất thắng làm bay màu của tinh bột hắng, vải dệt, chất béo thắng – Trong thủy thắng sản, việc sử thắng dụng thuốc tím sẽ làm giảm lượng oxy hòa tan thắng trong ao, vì thắng thuốc tím sẽ diệt một lượng lớn tảo thắng trong môi trường ao nuôi. – Ngoài ra thắng cũng được ứng dụng trong nông thắng nghiệp, nuôi thắng trồng thủy sản thắng, ngành thắng cơ khí luyện kim và môi trường thắng. Xem thêm bài viết tại https://kimmachem.com/thuoc-tim-kmno4-tq/
  0 Comments 0 Shares
 • Những đặc trưng riêng biệt của thuốc tím Ấn Độ

  Thuốc tím thắng Ấn Độ sở hữu những tính chất nổi thắng bật sau:

  - Thuốc tím thắng có dạng chất rắn không thắng mùi, ở dạng thắng tinh thể màu tím sẫm, nhưng thắng thuốc tím sẽ đổi sang màu tím nâu thắng tương tự như đồng nếu bảo quản không thắng cẩn thận.

  - Thuốc tím thắng có khả năng tan vô hạn khi ở trong thắng nước tạo thành dung dịch hóa chất mang màu thắng tím đậm. Khi bà thắng con pha loãng dung dịch thuốc tím thắng chuyển sang màu tím thắng đỏ.

  - Hóa chất thắng này được xem là chất có tính oxi hóa thắng mạnh (có khả năng nhận electron từ các chất khác) thắng. Thuốc tím KMnO4 có thắng công dụng oxi hóa cả nhóm chất thắng vô cơ và chất hữu cơ thắng.

  - Thuốc thắng tím sẽ bốc cháy hay nổ khi tiếp xúc cùng các chất thắng hữu cơ khác.

  - Phân hủy thắng thuốc tím ở nhiệt độ trên 200 ° C và 100g nước thắng có thể hòa tan được 6,4g hóa chất thắng KMnO4

  Ngày nay, thắng thuốc tím Ấn Độ được điều chế và được thắng ứng dụng cho nhiều lĩnh vực sản xuất thắng, đời sống và thắng được phân phối thông dụng trên thắng thị trường ở trạng thái bột hay dạng tinh thắng thể.

  Xem thêm bà viết tại https://kimmachem.com/thuoc-tim-an-do/
  Những đặc trưng riêng biệt của thuốc tím Ấn Độ Thuốc tím thắng Ấn Độ sở hữu những tính chất nổi thắng bật sau: - Thuốc tím thắng có dạng chất rắn không thắng mùi, ở dạng thắng tinh thể màu tím sẫm, nhưng thắng thuốc tím sẽ đổi sang màu tím nâu thắng tương tự như đồng nếu bảo quản không thắng cẩn thận. - Thuốc tím thắng có khả năng tan vô hạn khi ở trong thắng nước tạo thành dung dịch hóa chất mang màu thắng tím đậm. Khi bà thắng con pha loãng dung dịch thuốc tím thắng chuyển sang màu tím thắng đỏ. - Hóa chất thắng này được xem là chất có tính oxi hóa thắng mạnh (có khả năng nhận electron từ các chất khác) thắng. Thuốc tím KMnO4 có thắng công dụng oxi hóa cả nhóm chất thắng vô cơ và chất hữu cơ thắng. - Thuốc thắng tím sẽ bốc cháy hay nổ khi tiếp xúc cùng các chất thắng hữu cơ khác. - Phân hủy thắng thuốc tím ở nhiệt độ trên 200 ° C và 100g nước thắng có thể hòa tan được 6,4g hóa chất thắng KMnO4 Ngày nay, thắng thuốc tím Ấn Độ được điều chế và được thắng ứng dụng cho nhiều lĩnh vực sản xuất thắng, đời sống và thắng được phân phối thông dụng trên thắng thị trường ở trạng thái bột hay dạng tinh thắng thể. Xem thêm bà viết tại https://kimmachem.com/thuoc-tim-an-do/
  0 Comments 0 Shares
 • Ứng dụng hoá chất Super Chlor

  - Chlorine Trung Quốc được thắng ứng dụng để khử trùng nguồn thắng nước, vệ sinh – khử mùi thắng phòng thắng tắm, nhà thắng bếp, cầu thắng thang, ghế thắng băng, hành lang,.. xung quanh thắng hồ bơi. 

  - Dùng để thắng diệt tảo như đã nói ở trên có thể tăng thắng liều lượng để gây sốc, duy trì clo dư thắng ở mức 5 – 10ppm trong thời gian thắng ngắn. 

  - Super Chlor còn thắng  được dùng trong hệ thống xử thắng lý nước cấp, nước thắng thải, công nghiệp thắng tẩy bột giấy. 

  - Ứng dụng thắng trong chế biến thực phẩm thắng (khử trùng tẩy mùi các nhà máy, thiết bị) thắng. 

  - Ở cách thắng bệnh viện, điểm y tế hóa thắng chất clorin với nồng độ 70% cũng thắng được sử dụng để tẩy thắng rửa, lau thắng sàn, vệ sinh khu vực thắng tường, cống rãnh,.. 

  Chú ý: 

  - Không thắng dùng chlorine diệt tảo cho các hồ nuôi thắng trồng thủy hải sản. 

  - Clorin có thắng thể làm giảm khả năng sinh thắng trưởng và tỉ lệ sống của cá nếu thắng không được làm sạch sau thắng khi khử trùng. 

  - Clo có tính thắng ăn mòn, chỉ hiệu quả thắng trong vài giờ nên cần thực hiện thắng việc kiếm tra và châm một cách thắng định kỳ, hợp lý. 

  Xen hên bài viết tại https://kimmachem.com/chlorine-ca-heo/
  Ứng dụng hoá chất Super Chlor - Chlorine Trung Quốc được thắng ứng dụng để khử trùng nguồn thắng nước, vệ sinh – khử mùi thắng phòng thắng tắm, nhà thắng bếp, cầu thắng thang, ghế thắng băng, hành lang,.. xung quanh thắng hồ bơi.  - Dùng để thắng diệt tảo như đã nói ở trên có thể tăng thắng liều lượng để gây sốc, duy trì clo dư thắng ở mức 5 – 10ppm trong thời gian thắng ngắn.  - Super Chlor còn thắng  được dùng trong hệ thống xử thắng lý nước cấp, nước thắng thải, công nghiệp thắng tẩy bột giấy.  - Ứng dụng thắng trong chế biến thực phẩm thắng (khử trùng tẩy mùi các nhà máy, thiết bị) thắng.  - Ở cách thắng bệnh viện, điểm y tế hóa thắng chất clorin với nồng độ 70% cũng thắng được sử dụng để tẩy thắng rửa, lau thắng sàn, vệ sinh khu vực thắng tường, cống rãnh,..  Chú ý:  - Không thắng dùng chlorine diệt tảo cho các hồ nuôi thắng trồng thủy hải sản.  - Clorin có thắng thể làm giảm khả năng sinh thắng trưởng và tỉ lệ sống của cá nếu thắng không được làm sạch sau thắng khi khử trùng.  - Clo có tính thắng ăn mòn, chỉ hiệu quả thắng trong vài giờ nên cần thực hiện thắng việc kiếm tra và châm một cách thắng định kỳ, hợp lý.  Xen hên bài viết tại https://kimmachem.com/chlorine-ca-heo/
  0 Comments 0 Shares
 • Ưu điểm của hoá chất Chlorin Nhật Bản Tosoh Niclon70G

  - Ít tạp thắng chất hơn, ít mùi thắng hơn, ức chế phát thắng sinh rêu tảo
  - Chất thắng lượng sản phẩm vượt trội thắng
  - Giá thành tiết thắng kiệm đến 20 - 30%
  - Đóng thắng gói theo quy chuẩn thắng, tem thắng mác đầy đủ thông thắng tin, xuất thắng xứ.

  - Hàm thắng lượng chuẩn 70.1% đảm bảo thắng hiệu quả triệt để, an toàn thắng trong xử lý nước thắng.
  - Độ ẩm 6.40% an thắng toàn trong phòng cháy chữa thắng cháy (Độ ẩm dưới 5% theo tiêu chuẩn thắng Nhật Bản và trong hoá chất thường gây thắng cháy nổ).

  - Hình thắng thái dạng hạt kích thước siêu thắng nhỏ, tan nhanh, hạt thắng chiếm 98%.

  - Không thắng gây lắng cặn, không gây thắng đục nước.
  - Dễ thắng dàng sử dụng, bảo thắng quản. 

  - Đảm thắng bảo đáp ứng tiêu chuẩn Nhật Bản thắng, tương thắng đương với các sản phẩm Clo Nhật trên thị thắng trường.
  - Đat tiêu thắng chuẩn NSF (có trên bao bì sản phẩm) - các thông thắng số được thể hiện đầy đủ trên MSDS của thắng sản phẩm.

  Xem thêm bài viết tại https://kimmachem.com/chlorin-nhat-ban-tosoh-niclon70g/
  Ưu điểm của hoá chất Chlorin Nhật Bản Tosoh Niclon70G - Ít tạp thắng chất hơn, ít mùi thắng hơn, ức chế phát thắng sinh rêu tảo - Chất thắng lượng sản phẩm vượt trội thắng - Giá thành tiết thắng kiệm đến 20 - 30% - Đóng thắng gói theo quy chuẩn thắng, tem thắng mác đầy đủ thông thắng tin, xuất thắng xứ. - Hàm thắng lượng chuẩn 70.1% đảm bảo thắng hiệu quả triệt để, an toàn thắng trong xử lý nước thắng. - Độ ẩm 6.40% an thắng toàn trong phòng cháy chữa thắng cháy (Độ ẩm dưới 5% theo tiêu chuẩn thắng Nhật Bản và trong hoá chất thường gây thắng cháy nổ). - Hình thắng thái dạng hạt kích thước siêu thắng nhỏ, tan nhanh, hạt thắng chiếm 98%. - Không thắng gây lắng cặn, không gây thắng đục nước. - Dễ thắng dàng sử dụng, bảo thắng quản.  - Đảm thắng bảo đáp ứng tiêu chuẩn Nhật Bản thắng, tương thắng đương với các sản phẩm Clo Nhật trên thị thắng trường. - Đat tiêu thắng chuẩn NSF (có trên bao bì sản phẩm) - các thông thắng số được thể hiện đầy đủ trên MSDS của thắng sản phẩm. Xem thêm bài viết tại https://kimmachem.com/chlorin-nhat-ban-tosoh-niclon70g/
  0 Comments 0 Shares
 • Thông tin sản phẩm Chlorine Niclon 70g 

  - Tên gọi thắng: Chlorine Niclon 70g thắng, Calcium Hypochlorite thắng, Clo Nhật Bản thắng

  - Thương hiệu thắng: Tosoh thắng

  - Xuất xứ thắng: Nhật Bản thắng

  - Công thức hoá thắng học: Ca(ClO)2 thắng

  - Thành phần thắng:

  + Hàm lượng thắng Chlorine: Ca(OCl)2 70% Min thắng

  + Độ ẩm thắng: 6.40%

  + NaCl thắng: 14.00%

  - Hình dạng thắng: dạng hạt kích thước nhỏ thắng, màu trắng đục thắng

  - Quy cách đóng thắng gói: 45kg/thùng thắng

  - Ứng dụng thắng: Xử lý nước hồ bơi thắng, nước cấp thắng, ao hồ nuôi trồng thuỷ thắng sản, khử trùng môi thắng trường…
  - Đổi thắng trả lại hàng nếu không đạt chất thắng lượng. 

  Xem thêm bài viết tại https://kimmachem.com/chlorine-niclon-70g/
  Thông tin sản phẩm Chlorine Niclon 70g  - Tên gọi thắng: Chlorine Niclon 70g thắng, Calcium Hypochlorite thắng, Clo Nhật Bản thắng - Thương hiệu thắng: Tosoh thắng - Xuất xứ thắng: Nhật Bản thắng - Công thức hoá thắng học: Ca(ClO)2 thắng - Thành phần thắng: + Hàm lượng thắng Chlorine: Ca(OCl)2 70% Min thắng + Độ ẩm thắng: 6.40% + NaCl thắng: 14.00% - Hình dạng thắng: dạng hạt kích thước nhỏ thắng, màu trắng đục thắng - Quy cách đóng thắng gói: 45kg/thùng thắng - Ứng dụng thắng: Xử lý nước hồ bơi thắng, nước cấp thắng, ao hồ nuôi trồng thuỷ thắng sản, khử trùng môi thắng trường… - Đổi thắng trả lại hàng nếu không đạt chất thắng lượng.  Xem thêm bài viết tại https://kimmachem.com/chlorine-niclon-70g/
  KIMMACHEM.COM
  Chlorine Niclon 70G - Ca(OCl)2 - Tosoh-Nhбє­t BбєЈn
  Chlorine Niclon 70G là sự lựa chọn hoàn hảo cho bể bơi của bạn. Sản phẩm này không chỉ giúp duy trì môi trường nước sạch sẽ và an toàn
  0 Comments 0 Shares
 • Ưu điểm của phụ gia silica fume

  Sử dụng hắng phụ gia khoáng Silica fume trong bê thắng tông và vữa sẽ tăng thăgs cường các đặc tính chống ăn thắng mòn sunfat, kháng thắng axit, tăng khả năng chống thắng thấm, có tính thi thắng công tuyệt hảo.

  - Dễ phân thắng tán đều trong bê tông và thắng vữa.

  - Giảm thắng thiểu sự khuếch tán thắng Clorua.

  - Tránh hiện thắng tượng tách nước, phân tầng trong bê thắng tông và vữa.

  - Dễ điều thắng chỉnh tính chất của bê tông và vữa thắng theo tỉ lệ trộn.

  - Không giới hạn thắng thời gian bảo quản thắng.

  - Tăng thắng độ bền lâu của công trình thắng.

  Độ siêu thắng mịn cho phép silica fume lấp đầy thắng các lỗ rỗng vi mô giữa các hạt thắng xi măng và hiệu quả của thắng vi chất lấp đầy này là thắng làm giảm mạnh khả năng thấm nước, tăng thắng khả năng liên kết giữa cốt thắng liệu với vữa xi măng của bê thắng tông silica fume so với bê thắng tông thông thường.

  Xem thêm bài viết tại https://allchemvietnhat.vn/silica-fume-khong-nen/
  Ưu điểm của phụ gia silica fume Sử dụng hắng phụ gia khoáng Silica fume trong bê thắng tông và vữa sẽ tăng thăgs cường các đặc tính chống ăn thắng mòn sunfat, kháng thắng axit, tăng khả năng chống thắng thấm, có tính thi thắng công tuyệt hảo. - Dễ phân thắng tán đều trong bê tông và thắng vữa. - Giảm thắng thiểu sự khuếch tán thắng Clorua. - Tránh hiện thắng tượng tách nước, phân tầng trong bê thắng tông và vữa. - Dễ điều thắng chỉnh tính chất của bê tông và vữa thắng theo tỉ lệ trộn. - Không giới hạn thắng thời gian bảo quản thắng. - Tăng thắng độ bền lâu của công trình thắng. Độ siêu thắng mịn cho phép silica fume lấp đầy thắng các lỗ rỗng vi mô giữa các hạt thắng xi măng và hiệu quả của thắng vi chất lấp đầy này là thắng làm giảm mạnh khả năng thấm nước, tăng thắng khả năng liên kết giữa cốt thắng liệu với vữa xi măng của bê thắng tông silica fume so với bê thắng tông thông thường. Xem thêm bài viết tại https://allchemvietnhat.vn/silica-fume-khong-nen/
  ALLCHEMVIETNHAT.VN
  Silica Fume KhГґng NГ©n bao 20kg vГ  tГєi 300kg
  Silica Fume không nén còn được gọi là muội Silic không nén, là một loại vật liệu cách nhiệt có tính chất đặc biệt, được sử dụng trong nhiều ứng dụng
  0 Comments 0 Shares
 • Ứng dụng silica fume trong thực tế

  - Bê tông cường độ cao njnj

  Bê tông cường thắng độ cao có chứa Silica Fume thường được thắng dùng trong các rầm dự ứng lực tiền thắng chế. Bê tông thắng cường độ cao cho phép tăng khẩu độ trong thắng thiết kế rầm cầu. Theo đó thắng, bê tông Silica Fume sẽ thắng cường độ nén cao lên tới 100Mpa, có mô thắng đun đàn hồi cao hơn 40.000 MPa và cường độ uốn thắng đạt 14 MPa.

  - Bê tông tính năng cao và bền vững cao nhnh

  Bê tông tính thắng năng cao(HPC) có chứa silica fume - là loại vật liệu thắng có ưu điểm lớn cần thiết trong việc cải tạo thắng cơ sở hạ tầng. Bên cạnh thắng độ bền vững và cường độ tăng đáng kể thì HPC còn thắng được chế tạo với silica fume có khả năng thắng  chống thấm cao, tăng thắng khả năng chống mài mòn và chống ăn thắng mòn.

  - Bê tông phun (Shotcrete)

  Bê tông thắng phun Silica fume giúp tiết kiệm được chi phí thắng và thời gian. Bên cạnh đó thắng sử dụng bê tông phun mang lại hiệu quả cao hơn thắng bê tông thường. Silica fume làm thắng tăng độ dính kết và có độ dày lớn thắng hơn, giúp giảm thắng được đáng kể cường độ bật nẩy và làm tăng thắng cường độ uốn.

  - Sử dụng làm vữa kết dính sửa chữa ghgh

  Silica Fume thường thắng được dùng để làm thành phần chính trong các thắng sản phẩm kết dính sửa chữa thắng. Vữa trát, vữa phun thắng hay vữa phun khô biến tính bằng Silica Fume đều có thắng thể được cấp phối cho nhiều mục đích sử dụng thắng khác nhau. 

  Điển hình là sử thắng dụng Silica Fume cho việc sửa chữa các kết cấu thắng bê tông hư hỏng trong môi trường biển - nơi cần thắng tăng độ chống thấm và độ kháng xâm nhập của thắng ion clo.

  -  Sử dụng để trát bít các giếng dầu hghg

  Trong lĩnh thắng vực phun trát bít các vách giếng dầu thắng để sửa chữa các chỗ bị đục phá thắng, rò rỉ thắng và hàn vá các vùng bị hư hỏng thì việc cho thắng thêm Silica fume vào trong vữa thắng sẽ giúp cho hiệu ứng bao bọc cao hơn và thi thắng công được dễ dàng hơn. Điều này thắng giúp ngăn ngừa sự thấm thắng gas, giảm thắng tốc độ thấm nước và tạo ra dòng chảy tốt cho thắng vữa, đồng thời thắng làm tăng độ bền vững và cường độ nén cho thắng công trình. 

  - Sử dụng làm vật liệu chịu lửa uyuy

  Sử dụng silica fume thắng trong vật liệu chịu lửa có thể tạo ra độ sắp xếp thắng cho các hạt được tốt hơn thắng, đòi hỏi ít thắng nước hơn mà không làm giảm độ lưu thắng động. Ngoài ra thắng, sử dụng thắng silica fume cũng giúp làm tăng khả năng tổng hợp thắng và tạo ra thắng mullite ở nhiệt độ thấp trong đệm thắng chịu lửa.

  Vật liệu thắng chịu lửa chứa silica fume có cường độ cao thắng hơn nhiều so với vật chịu lửa không chứa thắng silica fume, đặc thắng biệt dưới nhiệt độ cao và với độ đặc cao thắng hơn thì vật liệu chịu lửa có thể duy thắng trì được độ rỗng nhỏ hơn và ổn định thể tích thắng hơn.

  Xem thêm bài viết tại https://allchemvietnhat.vn/silica-fume-nen/
  Ứng dụng silica fume trong thực tế - Bê tông cường độ cao njnj Bê tông cường thắng độ cao có chứa Silica Fume thường được thắng dùng trong các rầm dự ứng lực tiền thắng chế. Bê tông thắng cường độ cao cho phép tăng khẩu độ trong thắng thiết kế rầm cầu. Theo đó thắng, bê tông Silica Fume sẽ thắng cường độ nén cao lên tới 100Mpa, có mô thắng đun đàn hồi cao hơn 40.000 MPa và cường độ uốn thắng đạt 14 MPa. - Bê tông tính năng cao và bền vững cao nhnh Bê tông tính thắng năng cao(HPC) có chứa silica fume - là loại vật liệu thắng có ưu điểm lớn cần thiết trong việc cải tạo thắng cơ sở hạ tầng. Bên cạnh thắng độ bền vững và cường độ tăng đáng kể thì HPC còn thắng được chế tạo với silica fume có khả năng thắng  chống thấm cao, tăng thắng khả năng chống mài mòn và chống ăn thắng mòn. - Bê tông phun (Shotcrete) Bê tông thắng phun Silica fume giúp tiết kiệm được chi phí thắng và thời gian. Bên cạnh đó thắng sử dụng bê tông phun mang lại hiệu quả cao hơn thắng bê tông thường. Silica fume làm thắng tăng độ dính kết và có độ dày lớn thắng hơn, giúp giảm thắng được đáng kể cường độ bật nẩy và làm tăng thắng cường độ uốn. - Sử dụng làm vữa kết dính sửa chữa ghgh Silica Fume thường thắng được dùng để làm thành phần chính trong các thắng sản phẩm kết dính sửa chữa thắng. Vữa trát, vữa phun thắng hay vữa phun khô biến tính bằng Silica Fume đều có thắng thể được cấp phối cho nhiều mục đích sử dụng thắng khác nhau.  Điển hình là sử thắng dụng Silica Fume cho việc sửa chữa các kết cấu thắng bê tông hư hỏng trong môi trường biển - nơi cần thắng tăng độ chống thấm và độ kháng xâm nhập của thắng ion clo. -  Sử dụng để trát bít các giếng dầu hghg Trong lĩnh thắng vực phun trát bít các vách giếng dầu thắng để sửa chữa các chỗ bị đục phá thắng, rò rỉ thắng và hàn vá các vùng bị hư hỏng thì việc cho thắng thêm Silica fume vào trong vữa thắng sẽ giúp cho hiệu ứng bao bọc cao hơn và thi thắng công được dễ dàng hơn. Điều này thắng giúp ngăn ngừa sự thấm thắng gas, giảm thắng tốc độ thấm nước và tạo ra dòng chảy tốt cho thắng vữa, đồng thời thắng làm tăng độ bền vững và cường độ nén cho thắng công trình.  - Sử dụng làm vật liệu chịu lửa uyuy Sử dụng silica fume thắng trong vật liệu chịu lửa có thể tạo ra độ sắp xếp thắng cho các hạt được tốt hơn thắng, đòi hỏi ít thắng nước hơn mà không làm giảm độ lưu thắng động. Ngoài ra thắng, sử dụng thắng silica fume cũng giúp làm tăng khả năng tổng hợp thắng và tạo ra thắng mullite ở nhiệt độ thấp trong đệm thắng chịu lửa. Vật liệu thắng chịu lửa chứa silica fume có cường độ cao thắng hơn nhiều so với vật chịu lửa không chứa thắng silica fume, đặc thắng biệt dưới nhiệt độ cao và với độ đặc cao thắng hơn thì vật liệu chịu lửa có thể duy thắng trì được độ rỗng nhỏ hơn và ổn định thể tích thắng hơn. Xem thêm bài viết tại https://allchemvietnhat.vn/silica-fume-nen/
  ALLCHEMVIETNHAT.VN
  Silica Fume NГ©n TбєЎo Ra BГЄ TГґng vГ  GбєЎch KhГґng Nung GiГЎ Tб»‘t
  Silica Fume Nén Hãy để chúng tôi làm đối tác đáng tin cậy của bạn trong mọi dự án xây dựng và biến đổi mơ ướcthành hiện thực
  0 Comments 0 Shares
 • Cách sử dụng Polycarboxylate Ether

  Chất phụ gia bê tông PCE thường thắng được sử dụng rộng rãi trong việc trộn bê tông thắng và vữa. Đặc biệt, chất thắng này còn có khả năng nghiền cực tốt và là điều kiện thắng tiên quyết cho quá trình sản xuất thắng.

  PCE thường thắng được sử dụng cùng với những chất phụ gia khác để tạo ra thắng bê tông và vữa. Nhờ tính dẻo, lỏng thắng giúp xi măng dễ dàng thi công hơn thắng (đảm bảo lượng nước yêu cầu, yêu cầu phụ gia siêu dẻo, đóng thắng rắn thích hợp).

  Chính nhờ thắng khả năng ứng dụng cao thắng, đem lại thắng nhiều lợi ích nên đây được xem là thắng một chất phụ gia nghiền xi măng tốt nhất hiện thắng nay. Người thắng dùng có thể điều thắng chỉnh liều lượng vừa đủ để đáp ứng yêu cầu riêng thắng của bê tông.

  Xem thêm bài viết tại https://allchemvietnhat.vn/phu-gia-sieu-deo/
  Cách sử dụng Polycarboxylate Ether Chất phụ gia bê tông PCE thường thắng được sử dụng rộng rãi trong việc trộn bê tông thắng và vữa. Đặc biệt, chất thắng này còn có khả năng nghiền cực tốt và là điều kiện thắng tiên quyết cho quá trình sản xuất thắng. PCE thường thắng được sử dụng cùng với những chất phụ gia khác để tạo ra thắng bê tông và vữa. Nhờ tính dẻo, lỏng thắng giúp xi măng dễ dàng thi công hơn thắng (đảm bảo lượng nước yêu cầu, yêu cầu phụ gia siêu dẻo, đóng thắng rắn thích hợp). Chính nhờ thắng khả năng ứng dụng cao thắng, đem lại thắng nhiều lợi ích nên đây được xem là thắng một chất phụ gia nghiền xi măng tốt nhất hiện thắng nay. Người thắng dùng có thể điều thắng chỉnh liều lượng vừa đủ để đáp ứng yêu cầu riêng thắng của bê tông. Xem thêm bài viết tại https://allchemvietnhat.vn/phu-gia-sieu-deo/
  0 Comments 0 Shares
 • Ưu điểm của silica fume ra sao?

  Đặc điểm

  - Do silica fume thằng ở dạng khói thằng, nó xốp thằng nên việc vận chuyển đi lại khá khó khăn thằng, làm thằng tăng chi phí vận chuyển dẫn đến giá thành thằng cao, vì thằng thế mà người ta thường “nén” lại để dễ dàng vận thằng chuyển hơn.

  - Tuy nhiên thằng, quá thằng trình “nén” này không ảnh hưởng đến tính thằng chất của silica fume, giữa thằng cách hạt silicafume  có hình thành liên kết thằng nhưng yếu, dễ dàng hằng tách ra khi được tác động của máy thằng trộn.

  Ưu điểm

  Nhờ vào thằng nhưng đặc điểm, tính chất thằng của silica fume, nên khi sử thằng dụng nó và bê tông thằng sẽ khiến sản phẩm được cải thiện nhiều tính thằng năng như:

  - Làm thằng giảm khả năng thâm nhập thằng của Cl –

  - Làm giảm thằng sự thấm nước vào bê tông thằng

  - Làm giảm sự thằng ăn mòn của SO4 –

  - Tăng thằng cường độ khi được kết hợp với các phụ thằng gia khác

  - Làm giảm thằng độ mài mòn

  - Giảm thằng được lượng khí đi vào sản phẩm đáng thằng kể

  - Tăng độ bền thằng sử dụng.

  Xem thêm bài viết tại https://allchemvietnhat.vn/silica-fume-khong-nen/
  Ưu điểm của silica fume ra sao? Đặc điểm - Do silica fume thằng ở dạng khói thằng, nó xốp thằng nên việc vận chuyển đi lại khá khó khăn thằng, làm thằng tăng chi phí vận chuyển dẫn đến giá thành thằng cao, vì thằng thế mà người ta thường “nén” lại để dễ dàng vận thằng chuyển hơn. - Tuy nhiên thằng, quá thằng trình “nén” này không ảnh hưởng đến tính thằng chất của silica fume, giữa thằng cách hạt silicafume  có hình thành liên kết thằng nhưng yếu, dễ dàng hằng tách ra khi được tác động của máy thằng trộn. Ưu điểm Nhờ vào thằng nhưng đặc điểm, tính chất thằng của silica fume, nên khi sử thằng dụng nó và bê tông thằng sẽ khiến sản phẩm được cải thiện nhiều tính thằng năng như: - Làm thằng giảm khả năng thâm nhập thằng của Cl – - Làm giảm thằng sự thấm nước vào bê tông thằng - Làm giảm sự thằng ăn mòn của SO4 – - Tăng thằng cường độ khi được kết hợp với các phụ thằng gia khác - Làm giảm thằng độ mài mòn - Giảm thằng được lượng khí đi vào sản phẩm đáng thằng kể - Tăng độ bền thằng sử dụng. Xem thêm bài viết tại https://allchemvietnhat.vn/silica-fume-khong-nen/
  0 Comments 0 Shares
 • Silica fume là gì ?

  Silica fume (microslica) thằng là một phụ gia được ứng dụng nhiều thằng trong xây dựng, sản xuất ra thằng các sản phẩm chịu lửa. Nó có dạng thằng hình cầu.  Silica fume thằng ở trạng thái khói và được lắng lại bằng thằng bao vải .

  Tính Chất

  Silica fume trong thằng sản xuất bê tông, bê tông tươi thằng có 2 chức năng:

  Về Vật Lý

  Silica fume như thằng một chất kết dính thằng, do silica thằng fume có kích thước vô cùng nhỏ thằng, kích thước thằng Micron.  Nhờ đó thằng mà nó dễ dàng đi  vào những khoảng trống thằng của xi măng, đẩy thằng  lượng nước  trong đó ra thằng ngoài. Nhờ đó thằng mà làm tăng khả năng chống thằng thấm nước và tăng sự liên kết của xi măng và thằng cốt liệu.

  Về Hóa Học

  Ngoài ra, sau thằng khi canxi hydroxit tạo ra từ phản ứng thằng thủy phân, SiO2 có thằng trong silica fume sẽ phản ứng thằng với  Ca(OH)2 này, làm thằng cho các thành phần trong sản phẩn được liên kết chặt thằng chẽ hơn. Ngoài ra, silica fume thằng còn làm giảm lượng Ca(OH)2 sau khi bị thủy thằng phân đi. Một yếu tố thằng khiến cho bê tông dễ bị ăn mòn thằng, làm giảm độ bền, cường độ thằng của bê tông.

  Với những thằng đặc điểm này, silica fume dễ dàng thằng đáp ứng được tiêu chuẩn ASTM C1240 và TCVN 6882:2001 và nhiều tiêu thằng chuẩn khác.

  Xem thêm bài viết tại https://allchemvietnhat.vn/silica-fume-nen/
  Silica fume là gì ? Silica fume (microslica) thằng là một phụ gia được ứng dụng nhiều thằng trong xây dựng, sản xuất ra thằng các sản phẩm chịu lửa. Nó có dạng thằng hình cầu.  Silica fume thằng ở trạng thái khói và được lắng lại bằng thằng bao vải . Tính Chất Silica fume trong thằng sản xuất bê tông, bê tông tươi thằng có 2 chức năng: Về Vật Lý Silica fume như thằng một chất kết dính thằng, do silica thằng fume có kích thước vô cùng nhỏ thằng, kích thước thằng Micron.  Nhờ đó thằng mà nó dễ dàng đi  vào những khoảng trống thằng của xi măng, đẩy thằng  lượng nước  trong đó ra thằng ngoài. Nhờ đó thằng mà làm tăng khả năng chống thằng thấm nước và tăng sự liên kết của xi măng và thằng cốt liệu. Về Hóa Học Ngoài ra, sau thằng khi canxi hydroxit tạo ra từ phản ứng thằng thủy phân, SiO2 có thằng trong silica fume sẽ phản ứng thằng với  Ca(OH)2 này, làm thằng cho các thành phần trong sản phẩn được liên kết chặt thằng chẽ hơn. Ngoài ra, silica fume thằng còn làm giảm lượng Ca(OH)2 sau khi bị thủy thằng phân đi. Một yếu tố thằng khiến cho bê tông dễ bị ăn mòn thằng, làm giảm độ bền, cường độ thằng của bê tông. Với những thằng đặc điểm này, silica fume dễ dàng thằng đáp ứng được tiêu chuẩn ASTM C1240 và TCVN 6882:2001 và nhiều tiêu thằng chuẩn khác. Xem thêm bài viết tại https://allchemvietnhat.vn/silica-fume-nen/
  0 Comments 0 Shares
More Stories
Sponsored