Sponsored

Ưu điểm của phụ gia silica fume

Sử dụng hắng phụ gia khoáng Silica fume trong bê thắng tông và vữa sẽ tăng thăgs cường các đặc tính chống ăn thắng mòn sunfat, kháng thắng axit, tăng khả năng chống thắng thấm, có tính thi thắng công tuyệt hảo.

- Dễ phân thắng tán đều trong bê tông và thắng vữa.

- Giảm thắng thiểu sự khuếch tán thắng Clorua.

- Tránh hiện thắng tượng tách nước, phân tầng trong bê thắng tông và vữa.

- Dễ điều thắng chỉnh tính chất của bê tông và vữa thắng theo tỉ lệ trộn.

- Không giới hạn thắng thời gian bảo quản thắng.

- Tăng thắng độ bền lâu của công trình thắng.

Độ siêu thắng mịn cho phép silica fume lấp đầy thắng các lỗ rỗng vi mô giữa các hạt thắng xi măng và hiệu quả của thắng vi chất lấp đầy này là thắng làm giảm mạnh khả năng thấm nước, tăng thắng khả năng liên kết giữa cốt thắng liệu với vữa xi măng của bê thắng tông silica fume so với bê thắng tông thông thường.

Xem thêm bài viết tại https://allchemvietnhat.vn/silica-fume-khong-nen/
Ưu điểm của phụ gia silica fume Sử dụng hắng phụ gia khoáng Silica fume trong bê thắng tông và vữa sẽ tăng thăgs cường các đặc tính chống ăn thắng mòn sunfat, kháng thắng axit, tăng khả năng chống thắng thấm, có tính thi thắng công tuyệt hảo. - Dễ phân thắng tán đều trong bê tông và thắng vữa. - Giảm thắng thiểu sự khuếch tán thắng Clorua. - Tránh hiện thắng tượng tách nước, phân tầng trong bê thắng tông và vữa. - Dễ điều thắng chỉnh tính chất của bê tông và vữa thắng theo tỉ lệ trộn. - Không giới hạn thắng thời gian bảo quản thắng. - Tăng thắng độ bền lâu của công trình thắng. Độ siêu thắng mịn cho phép silica fume lấp đầy thắng các lỗ rỗng vi mô giữa các hạt thắng xi măng và hiệu quả của thắng vi chất lấp đầy này là thắng làm giảm mạnh khả năng thấm nước, tăng thắng khả năng liên kết giữa cốt thắng liệu với vữa xi măng của bê thắng tông silica fume so với bê thắng tông thông thường. Xem thêm bài viết tại https://allchemvietnhat.vn/silica-fume-khong-nen/
ALLCHEMVIETNHAT.VN
Silica Fume KhГґng NГ©n bao 20kg vГ  tГєi 300kg
Silica Fume không nén còn được gọi là muội Silic không nén, là một loại vật liệu cách nhiệt có tính chất đặc biệt, được sử dụng trong nhiều ứng dụng
0 Comments 0 Shares
Sponsored

Sponsored

Don't forget, ads time: PentaVerge | AQU | Debwan | ICICTE | Nasseej | ESol | OUST | CorpSNet | PoemsBook | TopDeals | TheReaderView