Sponsored

Cac diem tham quan, khu du lich, vui chơi giai tri & cac den chua quanh huyen Van Đon
+ Vườn Quốc gia Bái Tử Long+ Hang Soi Nhụ+ Di chỉ tuyển mộ thời Hán tại thôn Đá Bạc+ Hệ thống các bến bãi thương cảng cổ Vân Đồn: bến Cái Làng, bến Cống Cái, bến Con Quy, bến Cái Cổng, bến Cống Yên, bến Cống Hẹp, bến Gạo Rang… và bến Cống Đông+ Đình, chùa,miếu làng Quan Lạn+...
0 Comments 0 Shares
Sponsored

Sponsored