Sponsored

Ngăn thấm mái nhà , mái tôn, mái che ngoài trời.
Ngăn thấm khối/sàn bê tông có hoặc thiếu hẳn lớp đảm bảo an toàn.
Phòng vệ các bề ngoài sắt thép.
Làm thành lớp ngăn hơi nước cho kho đông giá, nhà trồng nấm và một vài ứng dụng cho kho lương thực.
Quét bít vào đầu thân gỗ tươi trẻ đốn, tránh khỏi trình trạng không có nước để sử dụng quá nhanh làm nứt đầu thân gỗ.
Xem thêm: https://chongthambk24h.com/flinkote-la-gi.html

#Flinkote
#flinkotechongtham
#flinkote_chong_tham
#chongthambk24h
Ngăn thấm mái nhà , mái tôn, mái che ngoài trời. Ngăn thấm khối/sàn bê tông có hoặc thiếu hẳn lớp đảm bảo an toàn. Phòng vệ các bề ngoài sắt thép. Làm thành lớp ngăn hơi nước cho kho đông giá, nhà trồng nấm và một vài ứng dụng cho kho lương thực. Quét bít vào đầu thân gỗ tươi trẻ đốn, tránh khỏi trình trạng không có nước để sử dụng quá nhanh làm nứt đầu thân gỗ. Xem thêm: https://chongthambk24h.com/flinkote-la-gi.html #Flinkote #flinkotechongtham #flinkote_chong_tham #chongthambk24h
0 Comments 0 Shares
Sponsored

Sponsored