Sponsored

Những ưu điểm khi chống thấm sân thượng bằng sika
Lớp lưới thủy tinh có mắt lưới rỗng này cần phải làm việc phía trên lớp sikaproof membrane đầu tiên đã khô tuy nhiên chưa hết dính. Thực hiện lớp sikaproof membrane ngăn thấm thứ nhì và ba ( không pha lẫn loãng ) với mật độ sử dụng khoảng 0. 6 kg/m2. Thời kỳ cho giữa các lớp là 2 giờ. Vữa ngăn thấm sika latex được lát bên trên lớp sikaproof membrane sau cùng. Phải chờ khoảng 2h đồng hồ hoặc chờ cho đến khi lớp sikaproof membrane khô triệt để. Dùng giải pháp xoa nền để xoa phẳng bên ngoài vữa ngăn thấm sika latex. Kể từ khi ngoài mặt sika latex được xoa phẳng thì cần phun ngày 1 lớp antisol e hoặc antisol s.

Xem thêm: https://chongthambk24h.com/chong-tham-san-thuong-bang-sika.html
#chống_thấm_sân_thượng
#chong_tham_san_thuong
#chống_thấm_sân_thượng_bằng_sika
#chong_tham_san_thuong_bang_sika
#chongthambk
Những ưu điểm khi chống thấm sân thượng bằng sika Lớp lưới thủy tinh có mắt lưới rỗng này cần phải làm việc phía trên lớp sikaproof membrane đầu tiên đã khô tuy nhiên chưa hết dính. Thực hiện lớp sikaproof membrane ngăn thấm thứ nhì và ba ( không pha lẫn loãng ) với mật độ sử dụng khoảng 0. 6 kg/m2. Thời kỳ cho giữa các lớp là 2 giờ. Vữa ngăn thấm sika latex được lát bên trên lớp sikaproof membrane sau cùng. Phải chờ khoảng 2h đồng hồ hoặc chờ cho đến khi lớp sikaproof membrane khô triệt để. Dùng giải pháp xoa nền để xoa phẳng bên ngoài vữa ngăn thấm sika latex. Kể từ khi ngoài mặt sika latex được xoa phẳng thì cần phun ngày 1 lớp antisol e hoặc antisol s. Xem thêm: https://chongthambk24h.com/chong-tham-san-thuong-bang-sika.html #chống_thấm_sân_thượng #chong_tham_san_thuong #chống_thấm_sân_thượng_bằng_sika #chong_tham_san_thuong_bang_sika #chongthambk
0 Comments 0 Shares
Sponsored

Sponsored

Don't forget, ads time: PentaVerge | AQU | Debwan | ICICTE | Nasseej | ESol | OUST | CorpSNet | PoemsBook | TopDeals | TheReaderView