Sponsored

Chi tiết quy trình chống thấm sân thượng bằng Sika
Làm việc lớp sikaproof membrane ngăn thấm thứ 2 và ba ( không pha lẫn loãng ) với mật độ bán khoảng 0. 6 kg/m2. Thời kỳ cho giữa các lớp là 2 giờ. Vữa ngăn thấm sika latex được thực hiện bên trên lớp sikaproof membrane sau cùng. Phải chờ khoảng 2h đồng hồ hoặc chờ cho đến khi lớp sikaproof membrane khô triệt để. Dùng cách xoa nền để xoa phẳng phía bên ngoài vữa ngăn thấm sika latex. Khi vừa ngoài mặt sika latex được xoa phẳng thì cần phun ngày 1 lớp antisol e hoặc antisol s.

Xem thêm: https://www.nitrnd.com/posts/3954
#chống_thấm_sân_thượng
#chong_tham_san_thuong
#chống_thấm_sân_thượng_bằng_Sika
#chong_tham_san_thuong_bang_sika
#chongthambk
Chi tiết quy trình chống thấm sân thượng bằng Sika Làm việc lớp sikaproof membrane ngăn thấm thứ 2 và ba ( không pha lẫn loãng ) với mật độ bán khoảng 0. 6 kg/m2. Thời kỳ cho giữa các lớp là 2 giờ. Vữa ngăn thấm sika latex được thực hiện bên trên lớp sikaproof membrane sau cùng. Phải chờ khoảng 2h đồng hồ hoặc chờ cho đến khi lớp sikaproof membrane khô triệt để. Dùng cách xoa nền để xoa phẳng phía bên ngoài vữa ngăn thấm sika latex. Khi vừa ngoài mặt sika latex được xoa phẳng thì cần phun ngày 1 lớp antisol e hoặc antisol s. Xem thêm: https://www.nitrnd.com/posts/3954 #chống_thấm_sân_thượng #chong_tham_san_thuong #chống_thấm_sân_thượng_bằng_Sika #chong_tham_san_thuong_bang_sika #chongthambk
0 Comments 0 Shares
Sponsored

Sponsored