Sponsored

Trong 8 tháng đầu năm, trên toàn quốc đã xảy ra hơn 2.000 vụ hỏa hoạn (tăng 38%), làm 83 người thiệt mạng (tăng 48%), trong đó một số vụ khiến 3-4 người trong một gia đình thiệt mạng.
Xem thêm: https://iamzzu97.hashnode.dev/giang-day-nghiep-vu-pccc-cho-nhan-vien-bao-ve
#baovetaidanang #baovetaiquangngai #baovetaiquangnam #baovetaihue
https://thangloidanang.com.vn/
Trong 8 tháng đầu năm, trên toàn quốc đã xảy ra hơn 2.000 vụ hỏa hoạn (tăng 38%), làm 83 người thiệt mạng (tăng 48%), trong đó một số vụ khiến 3-4 người trong một gia đình thiệt mạng. Xem thêm: https://iamzzu97.hashnode.dev/giang-day-nghiep-vu-pccc-cho-nhan-vien-bao-ve #baovetaidanang #baovetaiquangngai #baovetaiquangnam #baovetaihue https://thangloidanang.com.vn/
IAMZZU97.HASHNODE.DEV
Giảng dạy nghiệp vụ pccc cho nhân viên bảo vệ
Trong 8 tháng đầu năm, trên toàn quốc đã xảy ra hơn 2.000 vụ hỏa hoạn (tăng 38%), làm 83 người thiệt mạng (tăng 48%), trong đó một số vụ khiến 3-4 người trong một gia đình thiệt mạng. Sự việc cháy chung cư mini ở Thanh Xuân, Hà Nội ngày 13/9 khiến 5...
0 Comments 0 Shares
Sponsored

Sponsored

Don't forget, ads time: PentaVerge | AQU | Debwan | ICICTE | Nasseej | ESol | OUST | CorpSNet | PoemsBook | TopDeals | TheReaderView